Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lämna dina synpunkter

Synpunkter i form av klagomål, beröm och förbättringsförslag ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra verksamheten. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör.

Har du ett klagomål på något i våra verksamheter bör du i första hand vända dig till personalen där. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör: kontakta ansvarig chef i andra hand. Du kan också vända dig centralt till respektive ansvarig nämnd om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats.

Du kan lämna dina synpunkter på flera olika sätt:

  • Via vår e-tjänst.
  • Genom att fylla i blanketten i pappersform. Blanketten kan därefter lämnas till verksamheten eller postas. 
  • Kontakta Kundtjänst 0498-269000 (val 9)

Tänk på att:

  • en lämnad synpunkt ersätter aldrig överklagande av myndighetsbeslut
  • Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400). Läs mer på: www.gotland.se/personuppgifter

  • för att påverka politiska beslut kan du lämna ett medborgarförslag

Läs mer under rubriken "Mer information".