Kontakt

Hälsa och sjukvård
621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-hsn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på vuxen som pussar ett barn på kinden.

Hälsa och sjukvård

Region Gotland ansvarar för och erbjuder hälso- och sjukvård samt tandvård. Regionen arbetar för god och jämlik hälsa i befolkningen. Folkhälsoarbetet pågår inom samtliga förvaltningar.

Hitta direkt